Kancelaria Adwokacka 

adw. Paulina Mrozik 

Kancelaria Adwokacka 

adw. Paulina Mrozik

Do podstawowych czynności wykonywanych przez adwokata jest reprezentacja klienta przed sądami, organami ścigania oraz organami administracyjnymi. W związku z powyższym załączam formularz pełnomocnictwa, które stanowi podstawę do działania w imieniu klienta w sprawach cywilnych i administracyjnych oraz formularz upoważnienia do obrony, które stanowi podstawę do działania w imieniu klienta w sprawach karnych. 

PEŁNOMOCNICTWO

UPOWAŻNIENIE DO OBRONY

DO POBRANIA

Do podstawowych czynności wykonywanych przez adwokata jest reprezentacja klienta przed sądami, organami ścigania oraz organami administracyjnymi. W związku z powyższym załączam formularz pełnomocnictwa, które stanowi podstawę do działania w imieniu klienta w sprawach cywilnych i administracyjnych oraz formularz upoważnienia do obrony, które stanowi podstawę do działania w imieniu klienta w sprawach karnych.