Do podstawowych czynności wykonywanych przez adwokata jest reprezentacja klienta przed sądami, organami ścigania oraz organami administracyjnymi. W związku z powyższym załączam formularz pełnomocnictwa, które stanowi podstawę do działania w imieniu klienta w sprawach cywilnych i administracyjnych oraz formularz upoważnienia do obrony, które stanowi podstawę do działania w imieniu klienta w sprawach karnych. 

DO POBRANIA

UPOWAŻNIENIE DO OBRONY

PEŁNOMOCNICTWO

Do podstawowych czynności wykonywanych przez adwokata jest reprezentacja klienta przed sądami, organami ścigania oraz organami administracyjnymi. W związku z powyższym załączam formularz pełnomocnictwa, które stanowi podstawę do działania w imieniu klienta w sprawach cywilnych i administracyjnych oraz formularz upoważnienia do obrony, które stanowi podstawę do działania w imieniu klienta w sprawach karnych. 

Kancelaria Adwokacka 

adw. Paulina Mrozik

Kancelaria Adwokacka 

adw. Paulina Mrozik